Historia Oddziału


                  Historia Oddziału Dobczyce - Stadniki

Oddział został powołany w grudniu 2008 roku na wniosek hodowców

dwóch sekcji Dobczyc i Stadnik należących wówczas do Oddziału Myślenice.

Już w pierwszym roku naszego istnienia została zakupiona ze środków własnych

nowoczesna kabina wraz z klatkami do przewozu gołębi.

Komitet założycielski oddziału to Podstolak Mirosław, Siatka Marian, Kubacki Krzysztof,

Zborowski Bogusław, Piwowarczyk Krzysztof, Babral Tomasz, Łosiowski Łukasz,

a po części także każdy z hodowców należących do oddziału.

Bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy od kolegów hodowców z oddziału Kalwaria Zebrzydowska,

z którymi tworzymy obecnie zespół kabinowy.